DSpace Repository

Наукові видання ГІІМ

Наукові видання ГІІМ

Recent Submissions

 • Andrushchenko, Viktoriia; Arkhipova, Iryna; Baran, Adalbert; Baran, Ielyzaveta; Fabian, Marta; Hulko, Аnna; Huszti, Ilona; Lechner, Ilona; Pozhydaieva, Kateryna; Pozhydaieva, Nadiia; Беценко, Тетяна; Біла, Христина; Бордюжа, Катерина; Веретюк, Тетяна; Воскобойник, Валентина; Сосой, Галина; Гармаш, Олена; Омельченко, Світлана; Горлова, Олена; Гудзенко, Олена; Александрук, Анастасія; Дьячок, Наталя; Шлапаков, Олег; Івко, Олександр; Кирпа, Анна; Клочко, Світлана; Колесніченко, Олена; Комаров, Сергій; Кондратьєва, Тетяна; Бабій, Людмила; Корольова, Олена; Круть, Олена; Нечипоренко, Віолета; Онищенко, Юлія; Осипенко, Віра; Островська, Людмила; Піскунов, Олександр; Потреба, Надія; Рассоха, Крістіна; Семенова, Олена; Скляр, Ірина; Соколова, Анастасія; Солошенко-Задніпровська, Наталія; Старченко, Олена; Суховецька, Людмила; Четверик, Віктор; Щигло, Лариса; Чернобровченко, Сергій; Шкуропат, Марина; Шлапаков, Олег; Юрченко, Валерія; Ясинецька, Олена (Дніпро, 2024)
  До збірника ввійшли матеріали за такими тематичними напрямками: Функційна семантика лексичних і фразеологічних одиниць. Проблеми номінації, термінологізації. Актуальні проблеми когнітивної лінгвістики. Фонетичні ресурси ...
 • Kontsur, V. V.; Tymchenko, N. V. (Cлов’янськ: Вид-во Б. І. Маторіна, 2019 Грані історії: зб. наук. праць. Спеціальний випуск – матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Бахмутська старовина: краєзнавчі дослідження – 2019». Вип. 2(10), 2019)
  The article is devoted to the historical figure of King Richard III of England. This king went down in history as a murderous psychopath with a terrible appearance owing to the play by Shakespeare Richard III. An attempt ...
 • Єфімов, Д. В. (Cлов’янськ: Вид-во Б. І. Маторіна, 2019 Грані історії: зб. наук. праць. Спеціальний випуск – матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Бахмутська старовина: краєзнавчі дослідження – 2019». Вип. 2(10), 2019)
  У статті показана роль і розвиток професійно-технічної освіти в системі початкової освіти Донбасу в кінці XIX на початку XX століть. Подано динаміку розвитку професійно-технічних шкіл, систему викладання, перелік дисциплін.
 • Євсеєнко, С. А.; Бєлий, Є. С. (Cлов’янськ: Вид-во Б. І. Маторіна, 2019 Грані історії: зб. наук. праць. Спеціальний випуск – матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Бахмутська старовина: краєзнавчі дослідження – 2019». Вип. 2(10), 2019)
  У статті на значному фактологічному матеріалі документальних та картографічних джерелах - розглядається початок заселення та пропонуються два варіанти дати заснування слободи Микитино-Зайцево на території сучасної Горлівки ...
 • Бондаренко, П. С. (Cлов’янськ: Вид-во Б. І. Маторіна, 2019 Грані історії: зб. наук. праць. Спеціальний випуск – матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Бахмутська старовина: краєзнавчі дослідження – 2019». Вип. 2(10), 2019)
  У статті на основі науково-дослідної серії книг «Реабілітовані історією» подано детальну характеристику, що містить інформацію про репресованих жінок Донецької області 30-х рр. ХХ ст., які були засуджені як дружини «ворогів ...
 • Євсеєнко, С. А. (Cлов’янськ: Вид-во Б. І. Маторіна, 2019, Грані історії: зб. наук. праць. Спеціальний випуск – матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Бахмутська старовина: краєзнавчі дослідження – 2019». Вип. 2(10), 2019)
  У статті автор описує відкриту й досліджену ним методом підйому матеріалу кременеву майстерню на території сучасного селища Ямпіль. Дає характеристику знайденим конкреціям та кременевим знаряддям праці первісних людей.
 • Шистко, А. О. (Бахмут: ГІІМ ДВНЗ «ДДПУ». Видавництво Б.І. Маторіна. Східнослов’янська філологія: зб. наук. пр. Вип. 33, 2021)
  У статті проаналізовано точки зору вчених на проблему адаптації культурно-зумовлених лексичних одиниць в іншомовному середовищі. Схарактеризовано чинники, які призвели до появи культурем, підкреслено значущість знання ...
 • Шистко, А. О. (Бахмут: ГІІМ ДВНЗ «ДДПУ», Видавництво Б.І. Маторіна. Східнослов’янська філологія: зб. наук. пр. Вип. 32, 2020)
  У статті охарактеризовано підходи до вивчення проблеми перекладності культуронімів. Роботу присвячено дослідженню поняття «культуроніми». Розглянуто спосіб походження даного поняття, який є невід'ємною частиною таких ...
 • Несторук, Н. А.; Шепотько, Н. В. (Бахмут: ГІІМ ДВНЗ «ДДПУ», Література, психологія, педагогіка у ракурсах взаємодії: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції, 2021)
 • Несторук, Н. А.; Усик, В. В. (Бахмут: ГІІМ ДВНЗ «ДДПУ», Література, психологія, педагогіка у ракурсах взаємодії: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції, 2021)
 • Несторук, Н. А.; Линник, О. О. (Бахмут: ГІІМ ДВНЗ «ДДПУ», Література, психологія, педагогіка у ракурсах взаємодії: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції, 2021)
 • Несторук, Н. А.; Гончаренко, Д. О. (Бахмут: ГІІМ ДВНЗ «ДДПУ», Література, психологія, педагогіка у ракурсах взаємодії: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції, 2021)
 • Несторук, Н. А.; Шалайкін, А. Ю. (Бахмут: ГІІМ ДВНЗ «ДДПУ», Література, психологія, педагогіка у ракурсах взаємодії: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції, 2021)
 • Семенова, О. В. (Бахмут: ГІІМ ДВНЗ «ДДПУ». Східнослов’янська філологія: зб. наук. пр. Вип. 32., 2020)
  У даній статті зроблена спроба довести, що вміння сприймати і правильно інтерпретувати невербальні засоби спілкування іномовного співрозмовника включає здатність адекватно, точно і своєчасно реагувати (вербальними і ...
 • Комар, Я. В.; Муратова, О. В.; Докашенко, Г. П.; Докашенко, В. М.; Євсеєнко, С. А.; Концур, В. В. (Горлівка: Вид-во ГДПІІМ, 2009)
 • Докашенко, Г. П.; Комар, Я. В.; Докашенко, В. М.; Євсеєнко, С. А.; Концур, В. В.; Муратова, О. В. (Горлівка: Вид-во ГДПІІМ, 2011)
 • Докашенко, Г. П.; Євсеєнко, С. А.; Муратова, О. В. (Горлівка: Вид-во ГДПІІМ, 2012)
 • Комар, Я. В.; Докашенко, В. М.; Докашенко, Г. П. (Горлівка: Вид-во ГІІМ ДВНЗ «ДДПУ», 2013)
 • Концур, В. В.; Докашенко, Г. П.; Євсеєнко, С. А.; Кошелева, И. В.; Докашенко, В. И.; Муратова, О. В. (Горлівка: Вид-во ГІІМ ДВНЗ «ДДПУ», 2014)
 • Горлова, О. В.; Докашенко, В. М.; Євсеєнко, С. А.; Стуканова, Ю. Р.; Докашенко, Г. П.; Марченко, Т. М.; Муратова, О. В.; Писарева, О. А. (Артемівськ: Вид-во ГІІМ ДВНЗ «ДДПУ», 2015)

View more